Costa leste dos EUA se prepara para chegada do furacão Florence

Por Jason RYAN, con Alina DIESTE en Washington